W miesiącu wrześniu i październiku firma PRD Sp. z o. o. z Zamościa wykona przebudowy dróg gminnych w zakresie wykonania:

- robót przygotowawczych,

- robót ziemnych,

- podbudowy,

- robót nawierzchniowych,

-robót wykończeniowych.

Przebudowy zostaną wykonane w miejscowościach:

- Czernięcin Główny -  odcinek o długości 280 mb, koszt zadania 114 808,60 zł,

- Gródki Drugie – odcinek o długości 76 mb, koszt zadania 44 728,39 zł,

- Wólka Czernięcińska – odcinek o długości 370 mb, koszt zadania 139 701,62 zł.