W roku bieżącym Gmina Turobin udziela pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadań pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Otrocz – Tokary – Huta Turobińska w wysokości 400 000,00 zł,

- Modernizacja drogi powiatowej w m. Żabno w wysokości 150 000,00 zł.