Równolegle z pracami budowlanymi na ul. Kościelnej zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne. Koszt wykonania oświetlenia wyniesie 67 650,00 zł i zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Turobin. Oświetlenie zostanie wykonane przez firmę EL-MAR s.c.