Firma KOW-BUD zrealizuje zadanie dotyczące docieplenia budynku remizy w m. Tarnawa Duża wraz z wykonaniem kominka celem ogrzewania budynku.

Planowany koszt zadania wynosi 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 11 481,00 zł.