Dnia 7 maja 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą Michałek Stanisław TRANSMICH z siedzibą w Lublinie w celu zrealizowania zadania utwardzenia dna i odwodnienia wąwozu lessowego w m. Żurawie.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114966L w miejscowości Żurawie, w tym: Zadanie 1: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114966L od km 0+000 do km 0+250, od km 0+340 do km 0+650, od km 0+800 do km 1+040, od km 1+090 do km 1+600 w miejscowości Żurawie. Zadanie 2: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114966L w miejscowości Żurawie, od km rob. 0+250 do km 0+340, od km 0+650 do km 0+800, od km 1+040 do km 1+090

Zakres prac obejmuje wykonanie:

  1. robót przygotowawczych,
  2. robót ziemnych,
  3. podbudowy,
  4. robót nawierzchniowych,
  5. robót wykończeniowych.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim będzie wynosił 525 266,48 zł, w tym dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w wysokości 335 000,00 zł. Zostanie wykonany odcinek o długości 1,600 km.