Dnia 8 czerwca 2018 r. Gmina Turobin podpisała umowę z firmą ROBSON Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu w celu zrealizowania zadania remontu drogi gminnej w m. Żurawie.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

  1. robót przygotowawczych,
  2. robót ziemnych,
  3. podbudowy,
  4. robót nawierzchniowych,
  5. robót wykończeniowych.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim będzie wynosił 587 981,59 zł, w tym dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w wysokości 357 000,00 zł. Zostanie wykonany odcinek o długości 1,500 km.

20180724_112605
20180724_112737
20180724_113610