W ramach projektu w Gminie Turobin zostało zbudowanych 100 lamp hybrydowych oraz 24 ogniwa fotowoltaniczne na budynku Urzedu Gminy służące do wytworzenia energii elektrycznej. Lampy są umieszczone przy drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, obiektach rekreacyjnych, sportowych w miejscach gdzie w pobliżu nie przebiega linia elektryczna lub budowa takiej linii wymaga znacznych nakładów finansowych.