W ramach projektu w Gminie Turobin zostało zbudowanych 100 lamp hybrydowych oraz 24 ogniwa fotowoltaniczne na budynku Urzedu Gminy służące do wytworzenia energii elektrycznej. Lampy są umieszczone przy drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, obiektach rekreacyjnych, sportowych w miejscach gdzie w pobliżu nie przebiega linia elektryczna lub budowa takiej linii wymaga znacznych nakładów finansowych.

Projekt prowadzony w partnerstwie z Gminą Goraj.


Środki na realizację projektu na terenie Gminy Turobin: 3 265 556,85 zł (w tym 2 775 723,32 zł pozyskane z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013)