W miesiącu listopadzie 2017 r. firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski  zrealizowała zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabno-Kolonia na działce ewidencyjnej 629, długość odcinka 470 mb

Zakres prac obejmujmował: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. podbudowy,
 3. roboty nawierzchniowe,
 4. roboty wykończeniowych.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 98 499,57 zł, w tym fundusz sołecki m. Żabno, Żabno - Kolonia

  w wysokości 25 761,30 zł

_DSC9314
_DSC9323
_DSC9326
_DSC9329
_DSC9334
_DSC9338

W miesiącu listopadzie 2017 r. firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski  zrealizowała zadanie Przebudowy drogi gminnej  w m. Turobin, ul. Sądowa, dł. odcinka 70 mb

Zakres prac obejmował: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty nawierzchniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 40 018,93 zł,

_DSC9344
_DSC9345
_DSC9347
_DSC9350
_DSC9354

W miesiącu listopadzie 2017 firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski  zrealizowała zadanie Przebudowy drogi gminnej oznaczonej numerem 109111L w miejscowości Guzówka - Kolonia od km 0+000 do km 0+410 

Zakres prac obejmował: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. podbudowy,
 4. roboty nawierzchniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 114 463,36 zł, w tym fundusz sołecki m. Guzówka - Kolonia

  w wysokości 13 939,18 zł

PB106798
PB106799
PB106800
_DSC9367
_DSC9370
_DSC9373
_DSC9375
_DSC9379
_DSC9381
_DSC9384

W miesiącu październiku firma InBud Solid Andrzej Banach , ul. Startowa 2/4, 22-460 Szczebrzeszyn zrealizowała  zadanie przebudowy chodnika  położonego na działce ewidencyjnej nr 1880 i 1907  w miejscowości  Turobin ul. Sądowa.

Zakres prac obejmował: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie chodnika,
 4. roboty wykończeniowe.
Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 49 466,00 zł, w tym fundusz sołecki m. Turobin w wysokości 20 381,60 zł
20171020_100905
20171020_100910
20171020_100912
20171020_100915
20171020_100918
20171020_100921
20171020_100926
20171020_100929
20171020_124451
20171020_124459
20171020_124503
20171020_124508
20171020_124529

W miesiącu październiku 2017 r. firma InBud Solid Andrzej Banach , ul. Startowa 2/4, 22-460 Szczebrzeszyn zrealizowała  zadanie modernizacji chodnika  położonego na działce ewidencyjnej nr 4823 i 4973  w miejscowości  Przedmieście Szczebrzeszyńskie. 

Zakres prac obejmoewał: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie chodnika,
 4. roboty wykończeniowe

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 122,85 zł, w tym fundusz sołecki m. Rokitów, Załawcze, Zagroble w wysokości 27 728,93zł

20171017_134143
20171017_134150
20171017_134220
20171017_134308
20171017_134320
20171017_134406
20171017_134526
20171017_134532
20171017_134543
20171017_134627_HDR