Remont wnętrza remizo – świetlicy w miejscowości Rokitów

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zakończono realizację zadania pn. Remont wnętrza remizo – świetlicy w miejscowości Rokitów. Modernizację budynku remizo – świetlicy wykonała firma Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.

Budowa ogrzewania elektrycznego w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Turobin

W dniu 10 kwietnia 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. Budowa ogrzewania elektrycznego w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Turobin. Ogrzewanie wykonała firma P. U. Leszek Sokołowski z Biłgoraja. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.

W 2013 roku Gmina Turobin przeznaczyła na realizację inwestycji z zakresu funduszu sołeckiego 271 424,17 zł. Zrealizowane zadania posłużą do poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych wsi Gminy.