Zakończono realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4210 w Rokitowie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego.

Firma WOD – BUD z Kraśnika zakończyła realizację inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109139L w miejscowości Tokary od km 0+400 do km 0+920.

Firma WOD – BUD z Kraśnika zakończyła realizację inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109128L w miejscowości Zagroble od km 0+056 do km 0+63.

W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej ozn. nr.109110L od km 0+800 do km 1+300 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Elizówka. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego.

W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109133L w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+000 do km 1 + 311.