W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 3066 w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+005 do km 0+478.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. utwardzenie poboczy.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 145 783,91 zł, w tym fundusz sołecki m. Czernięcin Główny w wysokości 21 191,65 zł

P9136654
P9136655

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie modernizacji drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1695  w miejscowości  Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+520.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 707,53 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł.

20170918_143956
20170918_144008
20170918_144020
20170918_144137
20170918_144138
20170918_144228
20170918_144235
20170921_071449
20170921_071500
20170921_071514

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1442  w miejscowości  Gródki Drugie.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 46 235,72 zł, w tym fundusz sołecki miejscowości Gródki Pierwsze i Gródki Drugie w wysokości 24 080,85 zł.

20170918_144252
20170921_071428
20170921_071435

W miesiącu czerwcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego zakończyła realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109135L w miejscowości Czernięcin Poduchowny od km 0+002 do km 0+506 i od km 0+511 do km 1+339.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza z poszerzonym poboczem.

 

Został wykonany odcinek o długości 1,332 km.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 352 016,45 zł.

P6286582
P6286583
P6286584
P6286585
P6286586
P6286587
P6286588
P6286589
P6286590
P6286591
P6286592
P6286593
P6286594
P6286595

Firma Budownictwo Drogowe Piotr Groszek, Majdan Obleszcze zakończyła ralizację inwestycji pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 114965L od km 0+000 do km 0+940 w miejscowości Tarnawa Duża.

Zakres prac obejmował :

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt drogowych, 

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 940 m. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosił  250 593,14 zł. w tym dotacja Wojewody Lubelskiego w wysokości 190 000,00 zł.

P9216294
P9216293
P7284717
P7284720
P7284724
P7284725
P7284727