W miesiącu czerwcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego zakończyła realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109135L w miejscowości Czernięcin Poduchowny od km 0+002 do km 0+506 i od km 0+511 do km 1+339.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza z poszerzonym poboczem.

 

Został wykonany odcinek o długości 1,332 km.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 352 016,45 zł.

P6286582
P6286583
P6286584
P6286585
P6286586
P6286587
P6286588
P6286589
P6286590
P6286591
P6286592
P6286593
P6286594
P6286595

Firma Budownictwo Drogowe Piotr Groszek, Majdan Obleszcze zakończyła ralizację inwestycji pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 114965L od km 0+000 do km 0+940 w miejscowości Tarnawa Duża.

Zakres prac obejmował :

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt drogowych, 

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 940 m. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosił  250 593,14 zł. w tym dotacja Wojewody Lubelskiego w wysokości 190 000,00 zł.

P9216294
P9216293
P7284717
P7284720
P7284724
P7284725
P7284727

Firma SASS Zakład Remontowo - Budowlany Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Ryszard Sass z Biłgoraja zakończyła realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 109102L i nr 109106L w miejscowości Turobin (ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. H. Górki).

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ozn. nr ewid. 1703/1 w miejscowości Turobin, ul. Piłsudskiego wraz z poszerzeniem wjazdu od drogi powiatowej nr 2900L, ozn. nr ewid. 1577/2.