19 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Remont garażu remizy OSP w Tarnawie Dużej.

Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkach z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.

Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.

Zakończono realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4210 w Rokitowie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego.