Dnia 10 lipca 2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 109116L od km 3+760 do km 4+360 w miejscowości Załawcze, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Dnia 19 maja 2015 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Firma HYDRO-SYSTEM z Lublina wykonała 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Turobin.

W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego robót:

W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego robót: