W miesiącu październiku 2017 r. firma InBud Solid Andrzej Banach , ul. Startowa 2/4, 22-460 Szczebrzeszyn zrealizowała  zadanie modernizacji chodnika  położonego na działce ewidencyjnej nr 4823 i 4973  w miejscowości  Przedmieście Szczebrzeszyńskie. 

Zakres prac obejmoewał: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie chodnika,
 4. roboty wykończeniowe

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 122,85 zł, w tym fundusz sołecki m. Rokitów, Załawcze, Zagroble w wysokości 27 728,93zł

20171017_134143
20171017_134150
20171017_134220
20171017_134308
20171017_134320
20171017_134406
20171017_134526
20171017_134532
20171017_134543
20171017_134627_HDR

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 3066 w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+005 do km 0+478.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. utwardzenie poboczy.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 145 783,91 zł, w tym fundusz sołecki m. Czernięcin Główny w wysokości 21 191,65 zł

P9136654
P9136655

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie modernizacji drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1695  w miejscowości  Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+520.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 707,53 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł.

20170918_143956
20170918_144008
20170918_144020
20170918_144137
20170918_144138
20170918_144228
20170918_144235
20170921_071449
20170921_071500
20170921_071514

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1442  w miejscowości  Gródki Drugie.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 46 235,72 zł, w tym fundusz sołecki miejscowości Gródki Pierwsze i Gródki Drugie w wysokości 24 080,85 zł.

20170918_144252
20170921_071428
20170921_071435