Firma SASS Zakład Remontowo - Budowlany Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Ryszard Sass z Biłgoraja zakończyła realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 109102L i nr 109106L w miejscowości Turobin (ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. H. Górki).

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ozn. nr ewid. 1703/1 w miejscowości Turobin, ul. Piłsudskiego wraz z poszerzeniem wjazdu od drogi powiatowej nr 2900L, ozn. nr ewid. 1577/2.

19 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Remont garażu remizy OSP w Tarnawie Dużej.

Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkach z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.

Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.