22 października 2015 r. zakończono realizację zadania pn.: Remont budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej
i odgromowej.

Zakres prac obejmował wykonanie:

W dniu 06.10.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: Remont drogi gminnej Nr 109110L w miejscowości Elizówka od km 1+300 do km 2+000. Inwestycję zrealizowała firma budowlana WOD-BUD Sp. z o.o. – Kraśnik.

Dnia 14.08.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 109116L od km 0+000 do km 0+460 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródki Drugie

Dnia 10 lipca 2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 109116L od km 3+760 do km 4+360 w miejscowości Załawcze, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Dnia 19 maja 2015 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Firma HYDRO-SYSTEM z Lublina wykonała 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Turobin.