W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego robót:

W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego robót:

W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego robót dla inwestycji:

Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miejscowości Czernięcin Poduchowny

Firma KONTAKT z Lublina w dniu 3 czerwca zakończyła realizację inwestycji pn. Zamiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku remizy OSP w miejscowości Czernięcin Poduchowny.

Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny

W dniu 10 czerwca 2014 r. dokonanu odbioru prac budowlanych dla zadania pn. Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny. Inwestycja zrealizowana została ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.