Inwestycja została zakończona w listopadzie 2015 roku przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lublinie.

Zakres prac obejmował:

Dnia 6 listopada firma Budownictwo Drogowe Piotr GroszekMajdan Obleszcze zakończyła realizację zadania pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113302L od km 1+480 do km 2+300 w miejscowości Rokitów.

Dnia 6 listopada 2015 dokonano odbioru końcowego robót dla inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109145L w miejscowości Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+71 oraz od km 0+345 do km 0+498, długość odcinka 224 m.

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu przy Szkole Podstawowej w Czernięcinie – 305 m2

W miesiącu październiku firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim w ramach realizacji zadania wykonała:

Dnia 28 października 2015 r. firma budowlana Usługi Sprzętem Budowlanym Wojciech Kardyka – Kalinowice zakończyła realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin.