Dnia 6 listopada 2015 dokonano odbioru końcowego robót dla inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109145L w miejscowości Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+71 oraz od km 0+345 do km 0+498, długość odcinka 224 m.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. wykonanie podbudowy,
  4. wykonanie nawierzchni ,
  5. wstawienie przepustów,
  6. roboty wykończeniowe.

Inwestycja została wykonana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Lublina
. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 110 087,67 zł
i został pokryty w całości z budżetu Gminy Turobin.