Dnia 28 października 2015 r. firma budowlana Usługi Sprzętem Budowlanym Wojciech Kardyka – Kalinowice zakończyła realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin.

Wykonano wodociąg o długości 935 mb pracujący pod ciśnieniem 0,3 – 0,5 MPa. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 94 464,00 zł

Zakres prac obejmował:

- roboty ziemne,

- wykonanie studni prefabrykowanej,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykończeniowe (wykonanie oznakowań, wybrukowanie terenu wokół skrzynek ulicznych i hydrantu, wykonanie inwentaryzacji oraz niezbędnych badań).