22 października 2015 r. zakończono realizację zadania pn.: Remont budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej
i odgromowej.

Zakres prac obejmował wykonanie:

  1. robót rozbiórkowych wraz z kruszeniem gruzu budowlanego,
  2. robót wykończeniowych – aneksu kuchennego, łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego,
  3. ogrzewania elektrycznego,
  4. instalacji sanitarnej,
  5. wentylacji,
  6. rozdzielni,
  7. instalacji oświetleniowej,
  8. instalacji odgromowej,
  9. pomiarów elektrycznych po zakończeniu prac.

Roboty budowlane wykonywała firma „ATOS” z Gromady.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 142 059,70 zł i został sfinansowany ze środków Gminy Turobin.