W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego robót:

Inwestycja pn.: Utwardzenie dna i dowodninie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109116L od km 2+760 do km 3+760 w miejscwowości Załawcze została wykonana przez Zakład Budowlano - Transportowy "DROGMOST" z Zamościa

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- podbudowy,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie przepustów,

- roboty wykończeniowe.

Koszt inwestycji wynosi 321 380,74 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wsyokości 250 000,00 zł.