W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego robót:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn w miejscowości Czernięcin Główny i Czernięcin Poduchowny

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLMEX z Zamościa w miesiącu kwietniu rozpoczęło realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn w miejscowości Czernięcin Główny i Czernięcin Poduchowny o długości od km 8 + 930 do km 11 + 400. W miesiącu lipcu 2014 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wykonał nową nawierzchnię bitumiczną.

Zakres prac obejmował roboty: przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, podbudowy, nawierzchniowe oraz wykończeniowe.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 1 078 726,45 zł, i został sfinansowany:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – 475 710,00 zł,

b) Udział partnera Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego – 417 730,00 zł,

c) Gmina Turobin – 185 286,45 zł.

2. Modernizacja ciągu dróg gminnych ozn. nr 109136L i 109146L położonych
w miejscowości Rokitów
.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie przepustów,

- roboty wykończeniowe.

Modernizacji podlegał odcinek o długości 530 m. Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt zadania wyniósł 261 390,66 zł, w tym dofianansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90 000,00 zł.

3. Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 10914 L (ul. Polna) w miejscowości Turobin.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty odwodnieniowe,

- podbudowa,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 454 m. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Koszt zadania w wysokości 261 484,85 zł został pokryty z budżetu gminy.

4. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Szczebrzeską w Turobinie.

Zakres prac obejmował:

- roboty ziemne,

- wykonanie studni prefabrykowanych,

- wykonanie kanałów i wypustów deszczowych,

- przebudowę istniejących przyłączy wodno – kanalizacyjnych,

- rozebranie i renowację nawierzchni drogowych.

Roboty budowlane zostanły wykonane przez firmę WOD-BUD z Kraśnika. Koszt zadania w wysokości 293 933,05 zł został pokryty z budżetu gminy.

5. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 113302L od km 0 + 950 do 1 + 480 w miejscowości Rokitów.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowę (mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odwadniającej, wykonanie podsypki cementowo – piaskowej),

- nawierzchnia (wykonanie nawierzchni z płyt drogowych, betonowych),

- roboty wykończeniowe.

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PRIMA – BUD z Sandomierza.

Koszt zadania wyniósł 187 245,36 zł brutto, z czego 149 000,00 zł zostało pokryte z budżetu państwa.

6. Modernizacja drogi gminnej nr 109140L w miejscowości Turobin - ul. Targowa.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty odwodnieniowe,

- podbudowy,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

Odcinek o długości 274 m został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt inwestycji wynosi 187 316,49 zł i zostanie pokryty z budżetu gminy.