W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego robót dla inwestycji:

1. Przebudowa (remont) drogi gminnej oznakowanej nr 109110L w miejscowości Elizówka.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

Remontowi podlegał odcinek o długości 600 m i został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Kraśnika. Koszt zadania wyniósł 93 183,09 zł i został pokryty z budżetu gminy.

2. Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1300 w miejscowości Gródki Pierwsze.

Zakres prac obejmował:

- ziemne roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

Remontowi podlegał odcinek o długości 255 m i został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Kraśnika. Koszt zadania wyniósł 84 406,77 zł i został pokryty z budżetu gminy.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 L Otrocz - Tokary - Huta Turobińska.

Zakres prac obejmował:

- skropienie nawierzchni emulsją,

- wyrównanie podbudowy kruszywem,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- wykonanie warstwy ścieralnej,

- formowanie i plantowanie poboczy.

Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem Biłgorajskim. Koszt zadania wyniósł 300 000,00 zł, w tym z budżetu Gminy Turobin 150 00,00 zł.