Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny

W dniu 10 czerwca 2014 r. dokonanu odbioru prac budowlanych dla zadania pn. Docieplenie budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czernięcin Poduchowny. Inwestycja zrealizowana została ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.

Zakres prac obejmował: podbicie fundamentów, docieplenie ścian, izolację ścian fundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o szerokości 0,5 m

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 45 031,24 zł zostanie pokryty w 80% z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego oraz w 20% z budżetu Gminy Turobin.