Budowa ogrzewania elektrycznego w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Turobin

W dniu 10 kwietnia 2014 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. Budowa ogrzewania elektrycznego w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Turobin. Ogrzewanie wykonała firma P. U. Leszek Sokołowski z Biłgoraja. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.

Zakres prac obejmował: wykonanie ogrzewania elektrycznego remizy, wykonanie ogrzewania elektrycznego garażu, wykonanie złącza licznikowego ZL-2 oraz wykonanie badań i pomiarów powykonawczych.

Koszt inwestycji w wysokości 18 290,10 zł zostanie pokryty w 80% z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego oraz w 20% z budżetu Gminy Turobin.