Remont wnętrza remizo – świetlicy w miejscowości Rokitów

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zakończono realizację zadania pn. Remont wnętrza remizo – świetlicy w miejscowości Rokitów. Modernizację budynku remizo – świetlicy wykonała firma Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego. Inwestycja zrealizowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Małych projektów.

Zakres prac obejmował: malowanie dachu remizy OSP wraz z remontem komina, obicie płytami wnętrza od strony garażu, remont zaplecza kuchennego i kuchni, wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wejścia głównego.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 38 597,30 zł i zostanie pokryty w wysokości 23 161,88 zł z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego oraz 15 435,42 zł z budżetu Gminy Turobin, w tym 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.