W 2013 roku Gmina Turobin przeznaczyła na realizację inwestycji z zakresu funduszu sołeckiego 271 424,17 zł. Zrealizowane zadania posłużą do poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych wsi Gminy.

W ramach funduszu przeprowadzone zostały inwestycje związane z poprawą jakości dróg gminnych dojazdowych do pól, remonty remiz OSP służących jako świetlice wiejskie, wymiana oświetlenia ulicznego oraz poprawienie estetyki miejscowości poprzez modernizację miejsc użyteczności publicznej.

Na poprawę jakości dróg gminnych wydano 183 399,96 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 1600 t tłucznia oraz 2448 szt. płyt ażurowych.

Remonty remiz z przeznaczeniem na świetlice wiejskie zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach i obejmowały:

1. Gaj Czernięciński – zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na modernizację części świetlicowej wykonywanej we własnym zakresie przez mieszkańców miejscowości i strażaków – wartość zadania 3 000 zł,

2. Guzówka – Kolonia – wymiana drzwi wejściowych- wartość zadania 4 000 zł:

3. Tarnawa Duża – remont wnętrza budynku – wartość zadania 13 501,58zł:

4. Zabłocie – wymiana drzwi wejściowych oraz malowanie wnętrza- wartość zadania 5 499,80 zł:

5. Żurawie - wymiana drzwi, wartość zadania 5 299,00 zł:

Fundusz sołecki, spełniając katalog zadań własnych gminy, przyczynia się również do poprawy estetyki miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Powyższe potwierdza fakt:

1. wykonania chodnika przy przystanku autobusowym w miejscowości Guzówka-Kolonia
o wartości 4 000 zł:

2. modernizacji przystanków autobusowych w miejscowości Rokitów- wartość 3 999,52 zł i Żabno-Kolonia- wartość 991zł:

3. wymiany lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czernięcin Główny, Tarnawa-Kolonia, Tokary, Turobin, Żabno, Żabno-Kolonia o łącznej wartości 49 758,79 zł:

4. zakupu krzewów ozdobnych i obsadzenie placu wokół budynku remizy OSP w miejscowości Zabłocie o wartości 1 259,28 zł:

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono mundurów strażackich dla druhen i druhów z OSP Żurawie o wartości 1 400,00 zł: