W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109133L w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+000 do km 1 + 311.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

 

Odcinek o długości 1,311 km został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego rozpocznie realizację. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 174 906,71 zł.

IMG_20160903_084302
IMG_20160903_084331
IMG_20160913_073723
IMG_20160913_074146