W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej ozn. nr.109110L od km 0+800 do km 1+300 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Elizówka. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.


Został wykonany odcinek o długości 500 m. Koszt modernizacji wraz z nadzorem wyniósł 87 241,17 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Turobin.

P7125983
P7125984