Firma WOD – BUD z Kraśnika zakończyła realizację inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109128L w miejscowości Zagroble od km 0+056 do km 0+63.


Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 580 m. Koszt wraz
z nadzorem inwestorskim wyniósł 114 400,03 zł, w tym wkład środków funduszu sołeckiego miejscowości Zagroble i Załawcze w wysokości 19 527,51 zł.

P7266009
P7266010
P8196058
P8196059
P8196060
P8196061
P9146266
P9146267