Firma WOD – BUD z Kraśnika zakończyła realizację inwestycji pn.: Remont drogi gminnej oznaczonej Nr 109139L w miejscowości Tokary od km 0+400 do km 0+920.


Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

-roboty wykończeniowe.


Wykonano odcinek o długości 520 m. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 116 303,41 zł, w tym wkład środków funduszu sołeckiego miejscowości Tokary
w wysokości 15 801,01 zł.

P7125979
P7125981
P8226068
P8226069
P9146255
P9146256