Zakończono realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 4210 w Rokitowie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

Wykonano odcinek o długości 255 m Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 65 488,09 zł, w tym wkład środków funduszu sołeckiego miejscowości Rokitów
w wysokości 7 866,19 zł.

P7125976
P7125977
P7125978