Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.

W budynku szkoły podstawowej zostały wykonane następujące prace:
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- roboty budowlane,

- roboty elektryczne – wykonanie instalacji.

Koszt robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 65 349,91 zł.

P7256004
P7256005
P9146260
P9146261