Firma ATUT Ryszard Wójcik z Lublina zakończyła realizację inwestycji pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkach z przeznaczeniem na przedszkole jednooddziałowe.

W budynku szkoły podstawowej zostały wykonane następujące prace:
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- roboty budowlane,

- roboty elektryczne – wykonanie instalacji.


Koszt robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 63 155,50 zł.

P7266011
P7266012
P7266013
P9146257
P9146258
P9146259