Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ozn. nr ewid. 1703/1 w miejscowości Turobin, ul. Piłsudskiego wraz z poszerzeniem wjazdu od drogi powiatowej nr 2900L, ozn. nr ewid. 1577/2.

Firma „Usługi budowlane – Łukasz Kur” z Panasówki zakończyła realizację zadania pn.: Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ozn. nr ewid. 1703/1 w miejscowości Turobin, ul. Piłsudskiego wraz z poszerzeniem wjazdu od drogi powiatowej nr 2900L, ozn. nr ewid. 1577/2.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie oświetlenia elektrycznego.

 

            Droga wewnętrzna jest drogą dojazdową do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, stanowi również bezpieczny dojazd do „Podwórka Nivea”, którego wykonanie zaplanowane jest na III - IV kwartał br. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonaniem oświetlenia wyniósł 263 472,97 zł

P7256006
P7256007
P7256008
P8086025
P8086026
P8086027
P8086028
P8086029
P8086030
P8086031
P8086032
P8226062
P8226063
P8226064
P8226065
P9276307
P9276308
P9276309
P9276311
P9276312
P9276314
P9276315
P9276316
P9276317