Firma Budownictwo Drogowe Piotr Groszek, Majdan Obleszcze zakończyła ralizację inwestycji pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 114965L od km 0+000 do km 0+940 w miejscowości Tarnawa Duża.

Zakres prac obejmował :

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt drogowych, 

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 940 m. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosił  250 593,14 zł. w tym dotacja Wojewody Lubelskiego w wysokości 190 000,00 zł.

P9216294
P9216293
P7284717
P7284720
P7284724
P7284725
P7284727