W miesiącu czerwcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego zakończyła realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109135L w miejscowości Czernięcin Poduchowny od km 0+002 do km 0+506 i od km 0+511 do km 1+339.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza z poszerzonym poboczem.

 

Został wykonany odcinek o długości 1,332 km.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 352 016,45 zł.

P6286582
P6286583
P6286584
P6286585
P6286586
P6286587
P6286588
P6286589
P6286590
P6286591
P6286592
P6286593
P6286594
P6286595