W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1442  w miejscowości  Gródki Drugie.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. wykonanie podbudowy,
  4. wykonanie nawierzchni,
  5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 46 235,72 zł, w tym fundusz sołecki miejscowości Gródki Pierwsze i Gródki Drugie w wysokości 24 080,85 zł.

20170918_144252
20170921_071428
20170921_071435