W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie modernizacji drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1695  w miejscowości  Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+520.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. wykonanie podbudowy,
  4. wykonanie nawierzchni,
  5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 707,53 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł.

20170918_143956
20170918_144008
20170918_144020
20170918_144137
20170918_144138
20170918_144228
20170918_144235
20170921_071449
20170921_071500
20170921_071514