W miesiącu październiku firma InBud Solid Andrzej Banach , ul. Startowa 2/4, 22-460 Szczebrzeszyn zrealizowała  zadanie przebudowy chodnika  położonego na działce ewidencyjnej nr 1880 i 1907  w miejscowości  Turobin ul. Sądowa.

Zakres prac obejmował: 

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. wykonanie chodnika,
  4. roboty wykończeniowe.
Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 49 466,00 zł, w tym fundusz sołecki m. Turobin w wysokości 20 381,60 zł
20171020_100905
20171020_100910
20171020_100912
20171020_100915
20171020_100918
20171020_100921
20171020_100926
20171020_100929
20171020_124451
20171020_124459
20171020_124503
20171020_124508
20171020_124529