W miesiącu listopadzie 2017 firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski  zrealizowała zadanie Przebudowy drogi gminnej oznaczonej numerem 109111L w miejscowości Guzówka - Kolonia od km 0+000 do km 0+410 

Zakres prac obejmował: 

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. podbudowy,
  4. roboty nawierzchniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 114 463,36 zł, w tym fundusz sołecki m. Guzówka - Kolonia

  w wysokości 13 939,18 zł

PB106798
PB106799
PB106800
_DSC9367
_DSC9370
_DSC9373
_DSC9375
_DSC9379
_DSC9381
_DSC9384