W miesiącu listopadzie 2017 r. firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski  zrealizowała zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabno-Kolonia na działce ewidencyjnej 629, długość odcinka 470 mb

Zakres prac obejmujmował: 

  1. roboty przygotowawcze,
  2. podbudowy,
  3. roboty nawierzchniowe,
  4. roboty wykończeniowych.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 98 499,57 zł, w tym fundusz sołecki m. Żabno, Żabno - Kolonia

  w wysokości 25 761,30 zł

_DSC9314
_DSC9323
_DSC9326
_DSC9329
_DSC9334
_DSC9338