Kapela Turobińska w maju i czerwcu zaprezentowała program Maryjny  w okolicznych parafiach. Zaprosili mieszkańców Mokregolipia, Czernięcina, Radecznicy, Turobina oraz Gilowa na modlitwę dziękczynną z uwielbieniem – „Wieczór Maryjny” w 100 rocznicę objawień fatimskich. W każdej parafii wspólnie ze wszystkimi chętnymi przeżywali to wydarzenie poprzez piękną muzykę,  rozważanie słowa i kontemplację prawd wiary. Wieczornica rozpoczynała  się w każdym  kościele po wieczornej Mszy Świętej. Kapela gościła 2 maja w Mokremlipiu, 6 maja w Czerniecinie, 13 maja w Radecznicy, 28 maja w Turobinie, a 24 Czerwca w Gilowie. Tę szczególną modlitwą chcieli oddać cześć Maryi, Matce Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale  i naszej Matce za wszelkie łaski otrzymane za jej pośrednictwem.

 

Zaprawdę, musimy zawołać ze świętymi: „De Maria numquam satis!” - „O Maryi nigdy dosyć!” Maryję nie dosyć dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, kochano! Nie dość Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa!

Istotnie, trzeba powtórzyć za Duchem Świętym:

„Omnis gloria eius filiae Regis ab intus” –

„Cała chwała tej Córy królewskiej jest wewnątrz” (Ps 45,14).

 

Z tym programem kapela dostała zaproszenie od Ks. dr Eugeniusza Derdziuka na uświetnienie rannej Mszy odpustowej w Krasnobrodzie dnia 2 lipca 2017 roku. Dla wszystkich było to ogromne przeżycie i wzruszenie, kiedy zagrali i zaśpiewali pięknej Pani Krasnobrodzkiej, dziękując za talenty i tę wspólnotę kapeli, która jak rodzina zjednoczona, poniesie wszystkie trudy i niedogodności, aby wspólnie razem budować kulturę. 

Repertuar patriotyczny poświęcony żołnierzom, którzy życie swoje oddali za Ojczyznę zaprezentowany został w Mokremlipiu, w Czułczycach oraz w Radecznicy. Program artystyczny poświęcony wszystkim polskim bohaterom, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę w okresie II wojny światowej i w okresie pozornej wolności. Śpiewając pieśni, recytując wiersze oddali im hołd, aby pamięć nie zaginęła o tych, których jedyną winą było to, że kochali swój kraj, naszą Polskę. Wielu z nich nie  zginęło w walce, zostali rozstrzelani strzałem w tył głowy, a ich ciała zakopane w  zwykłych dołach. To tylko ludzie ludziom potrafią zgotować taki los. Jasno i wyraźnie chcemy sprzeciwić się takiej historii naszego Narodu i kultywować pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Naród, za Kraj,  żeby już nigdy więcej Polaków nie spotkał taki los. Dziękujemy za Krew, za Honor, za Wolność i Niepodległość.

„Kapela Turobińska" działa od lutego 2016 roku.  Zespół prowadzi pani Edyta Prokopiuk. Sercem zespołu są młodzi charyzmatyczni ludzie, którzy kochają muzykę. Specjalizują się w muzyce ludowej, patriotycznej religijnej i rozrywkowej. Wszystkie utwory są oryginalnie zaaranżowane przez panią Edytę. Oprócz młodzieży, do zespołu należą jeszcze dzieci i seniorzy, którzy w całości tworzą trzy - pokoleniowy zespół artystyczny. Zespół reprezentuje Wójta Gminy Turobin oraz całą Gminę wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, na uroczystościach gminnych, lokalnych, regionalnych oraz tam gdzie kapela jest zapraszana ze swoim programem. W skład zespołu wchodzą nie tylko rodowici mieszkańcy gminy Turobin. Kapela w składzie ma muzyków z gminy Radecznica i Sułów.  Jest to swoista „Arka Noego”, która skupia pod swoimi skrzydłami talenty i pasje i ocala od zagubienia.

Repertuar ludowy i rozrywkowy kapela prezentuje na uroczystościach gminnych i lokalnych. W tym roku nowy materiał zaprezentowała na Dniu Kobiet, potańcówce zorganizowanej przez Wójta Gminy Turobin, w parku przy Urzędzie Gminy oraz na corocznych „Sianokosach” organizowanych  w naszej gminie.  Kapela została też zaproszona na biesiadę do Zaburza z okazji poświecenia zabytkowej  kapliczki na terenie parafii Mokrelipie.  Prawie cały swój repertuar  młodzi muzycy mogli zaprezentować na „ Pikniku Archeologicznym” w historycznym miejscu, w Sąsiadce, gdzie przepięknie zachował się jeden z grodów czerwieńskich - „ Sutiejsk”. Wszystko to, co piękne w kulturze naszego  Narodu kapela wydobywa z ukrycia, wyciąga na świat, pokazując, że to, co zachwyca, co buduje kulturę jest tuż, tuż obok nas. Zechciejmy tylko posłuchać,  potańczyć, dać się unieść pięknu kultury regionu. Zespół w każdej uroczystości gminnej i pozagminnej stara się zarażać historią i kulturą naszej małej Ojczyzny.

Kapela Turobińska z Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonuje od lutego 2016 roku. Od tamtej pory nie tylko aktywnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach gminnych ale poprzez swoją aktywność zachęca do działania lokalną społeczność. Kapela jest zespołem łączącym kilka pokoleń mieszkańców gminy Turobin: dzieci, młodzież i dorosłych. Do jej członków należy także młodzież spoza naszej gminy.