Kapela Turobińska z Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonuje od lutego 2016 roku. Od tamtej pory nie tylko aktywnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach gminnych ale poprzez swoją aktywność zachęca do działania lokalną społeczność. Kapela jest zespołem łączącym kilka pokoleń mieszkańców gminy Turobin: dzieci, młodzież i dorosłych. Do jej członków należy także młodzież spoza naszej gminy.

Repertuar Kapeli jest bardzo szeroki i obejmuje programy ludowe, patriotyczne i religijne. Wykonuje także utwory muzyki popularnej oraz repertuar dla dzieci.

Kapela bierze udział w konkursach, festiwalach i przeglądach uzyskując prestiżowe lokaty. Należą do nich między innymi: I miejsce w konkursie Piosenka weselna w Mokremlipiu, wyróżnienie w Przeglądzie zespołów śpiewaczych w Wojsławicach.

Zespół jest rozpoznawalny już nie tylko na lokalnym gruncie ale też gości w innych, często odległych gminach, biorąc udział w wymienionych wyżej imprezach lub uświetniając swoim występem ważne uroczystości patriotyczne czy religijne.

Szczególnie interesującym programem jest montaż słowno – muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezentowany między innymi w Mokremlipiu, Jarczewie i Czułczycach.

W maju b.r. Kapela prezentowała się w kościołach w Czernięcinie, Gilowie, Mokremlipiu, Radecznicy i w Turobinie z programem religijnym z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich.

30 maja Kapela gościła w placówkach przedszkolnych w Czernięcinie, Gródkach i w Turobinie z zabawnym programem dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, prezentowanym z okazji Dnia Dziecka.

5 czerwca w Turobinie odbyła się zabawa ludowa, podczas której Kapela prezentowała repertuar ludowy i popularny, do słuchania i do tańca. Koncert cieszył się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród starszej publiczności, gdyż wykonywane utwory były jej doskonale znane i przypominały klimat zabaw ludowych organizowanych dawniej.

Znakiem rozpoznawczym Kapeli jest nie tylko piękny śpiew i muzyka ale też uśmiech, życzliwość, potrzeba podzielenia się z innymi tym, co w sercu gra.