Repertuar patriotyczny poświęcony żołnierzom, którzy życie swoje oddali za Ojczyznę zaprezentowany został w Mokremlipiu, w Czułczycach oraz w Radecznicy. Program artystyczny poświęcony wszystkim polskim bohaterom, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę w okresie II wojny światowej i w okresie pozornej wolności. Śpiewając pieśni, recytując wiersze oddali im hołd, aby pamięć nie zaginęła o tych, których jedyną winą było to, że kochali swój kraj, naszą Polskę. Wielu z nich nie  zginęło w walce, zostali rozstrzelani strzałem w tył głowy, a ich ciała zakopane w  zwykłych dołach. To tylko ludzie ludziom potrafią zgotować taki los. Jasno i wyraźnie chcemy sprzeciwić się takiej historii naszego Narodu i kultywować pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Naród, za Kraj,  żeby już nigdy więcej Polaków nie spotkał taki los. Dziękujemy za Krew, za Honor, za Wolność i Niepodległość.