Kapela Turobińska w maju i czerwcu zaprezentowała program Maryjny  w okolicznych parafiach. Zaprosili mieszkańców Mokregolipia, Czernięcina, Radecznicy, Turobina oraz Gilowa na modlitwę dziękczynną z uwielbieniem – „Wieczór Maryjny” w 100 rocznicę objawień fatimskich. W każdej parafii wspólnie ze wszystkimi chętnymi przeżywali to wydarzenie poprzez piękną muzykę,  rozważanie słowa i kontemplację prawd wiary. Wieczornica rozpoczynała  się w każdym  kościele po wieczornej Mszy Świętej. Kapela gościła 2 maja w Mokremlipiu, 6 maja w Czerniecinie, 13 maja w Radecznicy, 28 maja w Turobinie, a 24 Czerwca w Gilowie. Tę szczególną modlitwą chcieli oddać cześć Maryi, Matce Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale  i naszej Matce za wszelkie łaski otrzymane za jej pośrednictwem.

 

Zaprawdę, musimy zawołać ze świętymi: „De Maria numquam satis!” - „O Maryi nigdy dosyć!” Maryję nie dosyć dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, kochano! Nie dość Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa!

Istotnie, trzeba powtórzyć za Duchem Świętym:

„Omnis gloria eius filiae Regis ab intus” –

„Cała chwała tej Córy królewskiej jest wewnątrz” (Ps 45,14).

 

Z tym programem kapela dostała zaproszenie od Ks. dr Eugeniusza Derdziuka na uświetnienie rannej Mszy odpustowej w Krasnobrodzie dnia 2 lipca 2017 roku. Dla wszystkich było to ogromne przeżycie i wzruszenie, kiedy zagrali i zaśpiewali pięknej Pani Krasnobrodzkiej, dziękując za talenty i tę wspólnotę kapeli, która jak rodzina zjednoczona, poniesie wszystkie trudy i niedogodności, aby wspólnie razem budować kulturę.