Przeglądy i festiwale zawsze są sprawdzianem dla kapeli czy kierunek działania jest słuszny a repertuar trafia do odbiorców. 29 czerwca na I Przeglądzie Pieśni Patriotyczno – Religijnej w Tworyczowie zajęli 3 miejsce. Jest to bardzo dobre miejsce, gdyż  festiwal trwał 2 dni i przyciągnął wielu uczestników. Kapela Turobińska została dostrzeżona i wyróżniona jako jedyna, spośród wielu zespołów.